Kundomdömen

Omdömen från några av våra kunder som anlitat oss via BraByggare.se.

Ersättning av befintlig stödmur och trappa

Mahmoud Hazer gav efter besiktning på plats en detaljerad offert. Utfallet, både tid och kostnad, överensstämde i stort sett med offerten. Han diskuterade arbetets utförande löpande och var lyhörd för våra önskemål. Allt arbete kunde genomföras från vår tomt utan att inkräkta på grannens tomt nedanför stödmuren. Arbetet utfördes effektivt och med stor yrkesskicklighet. Resultatet blev mycket bra och både vi och grannarna är mycket nöjda.
– Sven-Olof Lindman (2018-10-30)

Trädgårdsprojekt

Vi anlitade Hazer Mark, Bygg & Entreprenad för ett större trädgårdsarbete som innefattade bl a terrassering av trädgård med naturstensmurar, anläggning av ny parkeringsplats med putsade gjutna stödmurar, anläggning av stentrappor, uppförande av ny altan och friggebod, stenläggning med både oregelbunden kalksten och gatsten etc. Totalt knappt tre månaders arbete. Hazer Mark, Bygg & Entreprenad gjorde ett utmärkt jobb, med både hantverksskicklighet och hantverksstolthet, och rekommenderade och utförde lösningar som både var långsiktiga och snygga. Vid ett flertal tillfällen rekommenderade de att välja en annan lösning än den vi själva förordat för att den skulle hålla bättre, trots att den nya lösningen var mer komplicerad och vi hade fast pris, och de hade i samtliga fall rätt. Vi rekommenderar verkligen Hazer Mark bygg & Entreprenad för liknande arbeten och skulle gärna anlita dem igen. Hazer är en mycket seriös och trevlig hantverkare.
– Joakim & Jessica (2016-04-12)

Stensätta garageinfarten

Hazer Mark, Bygg & Entreprenad hjälpte oss att stensätta garageinfarten till vårt hus i Bromma, ca 60 m2 stor. Vi valde smågatsten som sattes i bågar, med kantsten längs sidorna. Arbetet innefattade även dränering längs huset en liten bit, stensättning av en trappa ner till en källardörr, samt renovering och delvis ombyggnation av betongtrappan upp till husets entré. Arbetet blev mycket väl utfört och vi är väldigt nöjda med resultatet. I stort sett löpte arbetet på som planerat och överenskommet pris hölls. Jag upplevde Hazer Mark, Bygg & Entreprenad som kunniga och noggranna samt måna om att vi skulle bli nöjda. De var lätta att nå på telefon under arbetets gång och vi hade en bra dialog.
– Karin (2015-12-02)

Anläggning gräsmatta

Våren 2014 tog vi in offert på anläggning av 800 kvm gräsmatta, stensättning och garage uppfart. Vi tog in offerter från 6 olika entreprenörer. Jag träffade alla entreprenörer personligen. Valet föll tillslut på Hazer Mark, Bygg & Entreprenad. Jobbet utfördes på utsatt tid och enligt överenskommet pris. Hazer har en yrkesstolthet och precision som resulterar i ett väldigt bra utfört arbete. Hazer Mark, Bygg & Entreprenad får betyget 5.
– Simon (2015-12-02)

Anläggningsarbeten

Vi anlitade Hazer till att anlägga trädgården, utrullning av gräsmatta, byggnation av murar, installation av markbelysning, läggning av marksten, asfaltering, byggnation av trapp och byggnation av altan. Vi tycker att det varit lätt att jobba med Hazer eftersom han hela tiden kommunicerade och kom med förslag på förändringar. Deras lämnade budget till och med underskreds i en del delar och kostnader för tilläggsarbeten var rimliga. De jobbade på ett bra och effektivt sätt och höll tidplanen på ett mycket bra sätt. Vi hade någon liten synpunkt på utförande, vilket de ändrade till vår belåtenhet på ett mycket bra sätt. En förbättringspotential skulle vara finishen när det gällde grundläggningen för altanen. Sen kom inte det att synas när det var klart, det man kan se idag är att skruvrader inte ligger rakt. Nu är det så, eftersom jag är lite petig, att det bara är jag som ser det. Betyg: 4,5
– KURT (2015-11-27)